Szkolenie „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”

Od 30-08-2014 rozpoczęliśmy realizację kolejnego działania w ramach projektu „Świadomy Rodzic – Dobrodziejstwo Dziecka z Niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków PFRON – szkolenie „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” .

Podstawowym celem szkolenia jest zdobycie umiejętności niesienia pomocy w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności w środowisku w którym funkcjonują i będą funkcjonować w dorosłym życiu dzieci Uczestników.

Asystent poprzez odpowiednie motywowanie, aktywizację i wsparcie – uczy funkcjonowania w społeczeństwie. Szkolenie to ma na celu uniknięcie tak często występującej u rodziców dzieci niepełnosprawnych nadopiekuńczości.

Szkolenie prowadzone jest w systemie weekendowym do października 2014 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *