?Bajki bez barier? część XXIV BARIERY ARCHITEKTONICZNE

Wehikuł do zadań specjalnych


Kilka słów do rodziców i nauczycieli

Powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków PFRON pomagają również w likwidacji barier technicznych, czyli wszelkich przeszkód wynikających z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń, a także barier w komunikowaniu się tj. ograniczeń uniemożliwiających lub utrudniających osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
Kilka praktycznych rad na co zwrócić uwagę podczas poruszania się po mieście. Otóż, minimalna szerokość ciągów komunikacyjnych powinna mieć 1,50
m, natomiast progi i zjazdy nie powinny przekraczać 2 cm. W budynkach użyteczności publicznej przynajmniej jedno z wejść powinno być dostosowane dla
osób niepełnosprawnych (kładka, podjazd), a drzwi wejściowe powinny mieć taki kształt i wymiar, by umożliwić dogodne warunki ruchu osobom na wózkach. Niepełnosprawni powinni również mieć nieograniczony dostęp do wind, a w przypadku ich braku powinni mieć zapewniony dostęp do wyższych kondygnacji za pomocą pochylni lub specjalnych platform. Ponadto w budynkach użyteczności publicznej na każdej kondygnacji przynajmniej jedno z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinno być przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Rozporządzenie zawiera również wymagania odnośnie miejsc postojowych ? stanowisko dla samochodu osoby niepełnosprawnej powinno mieć 3,60 m szerokości. I tu już wyłania nam się kolejny problem. Ile razy spotkali się Państwo z sytuacją zajmowania miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione? Zwracajmy uwagę na takie sytuacje, zwracajmy uwagę ludziom, którzy nie respektują praw osób niepełnosprawnych, a wówczas świat dla wszystkich stanie się bardziej przyjazny.
I na koniec, w myśl tabliczek na wielu parkingach ?Zabrałeś moje miejsce ? weź też moją niepełnosprawność? chciałabym Państwu przybliżyć jedno miejsce w Warszawie, gdzie na moment możemy doświadczyć innego świata, świata osób niewidzących, a mianowicie Niewidzialną Wystawę. Jak piszą autorzy na swojej stronie (http://niewidzialna.pl) Niewidzialna Wystawa to wyjątkowa interaktywna podróż w niewidzialny świat, podczas której będziesz mógł wypróbować, jak radzić sobie w codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku ? wyłącznie za pomocą zmysłu słuchu, dotyku, węchu? Pod opieką niewidomych przewodników odwiedzisz specjalnie wyposażone i całkiem wyciemnione pomieszczenia. Doświadczysz, jak poruszać się w miejskim zgiełku, jak zapłacić za kawę w barze, jak poruszać się po mieszkaniu w całkowitych ciemnościach i nie tylko?
Myślę, że wielu z nas dzięki tej wystawie naprawdę zrozumie, czym są bariery architektoniczne i jak bardzo różni się nasze postrzeganie świata.

Opracowała: Agnieszka Fryt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *