?Bajki bez barier? część XXIV BARIERY ARCHITEKTONICZNE

Wehikuł do zadań specjalnych


Kilka słów do rodziców i nauczycieli

Kolejna książka w serii ?Bajki bez barier? zwraca uwagę na bariery architektoniczne. Likwidacja barier architektonicznych jest tematem bardzo szerokim i zależy nie tylko od wielu instytucji, ale przede wszystkim również od wielu indywidualnych osób.
I tak, jak wspomniano w naszej bajce, często ciężko osobom zdrowym i w pełni sprawnym postawić się w sytuacji osób niepełnosprawnych i dostrzec
otaczające nas bariery. Bardzo często nie zwracamy uwagi na bariery architektoniczne, bo też nie mamy żadnego kłopotu z ich pokonaniem. Dlatego
też w tym zakresie możemy popracować z dziećmi i rozszerzyć ich horyzont patrzenia. Poćwiczmy z dziećmi w domu, zawiązując oczy i próbując przejść
z miejsca w miejsce lub np. umawiając się, że możemy stawać tylko na jednej nogę (bo druga na niby jest w gipsie) i spróbujmy przedostać się z miejsca w miejsce. Taka zabawa pozwoli uzmysłowić nam i dzieciom, jak ciężko jest osobom niepełnosprawnym pokonać pewne bariery. Z barierami architektonicznymi borykają się nie tylko ludzie jeżdżący na wózkach inwalidzkich, ale również osoby niewidzące czy niesłyszące. Chcąc zrozumieć świat osób niepełnosprawnych, warto posłuchać, co mają nam do powiedzenia ? ci ludzie bardzo często są takimi samymi ludźmi jak przed wypadkiem, urazem i jak my mają te same ludzkie potrzeby, marzenia i pragnienia, tylko możliwości ich realizacji znacznie ograniczone.
Wprawdzie z każdym rokiem coraz więcej miast i organizacji pozarządowych angażuje się w likwidację barier architektonicznych, jednak zakres zmian,
jakich należałoby dokonać, często wykracza poza możliwości miasta czy gminy.
Masz bohater miał problem z wejściem do cukierni, poruszaniem się po supermarkecie, a te budynki należą do prywatnych właścicieli i tylko od ich woli zależy czy bariery zostaną zlikwidowane. Choć obecnie to właśnie duże obiekty handlowe są budynkami najlepiej dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W przypadku konieczności dostosowania własnego mieszkania lub jego najbliższego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych można skorzystać
ze środków PFRON, wypłacanych najczęściej przez powiatowe centra pomocy rodzinie na likwidację barier architektonicznych. Zakres fnansowania likwidacji barier określony jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być fnansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jednak szczegółowe warunki przyznania dotacji ustalane są w poszczególnych powiatach, zatem warto zapytać w miejscowym PCPR.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *