„Bajki bez barier” część XI UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE

Duży


Kilka słów do rodziców i nauczycieli

Dobrym pomysłem jest również kontakt takiego dziecka ze zwierzęciem. I tu w bajce możemy zaobserwować niezwykłą więź chłopca ze swoim psem. Daje to dziecku poczucie bliskości i staje się przyczynkiem do korekcji często pełnych rozczarowań kontaktów z ludźmi. A to przede
wszystkim dlatego, że zwierzę nie oczekuje od dziecka niczego, nie oczekuje określonych zachowań. Ono po prostu jest, słucha, ma czas, pozwala dziecku zaistnieć, jednocześnie dając powód do radości, śmiechu i zabawy, zapomnienia o swojej „niedoskonałości”. A zatem możemy powiedzieć, że kontakt ze zwierzęciem otwiera dziecko i pozwala mu podnieść poczucie własnej wartości.
Podstawowy cel kształcenia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną zmierza do optymalizacji ich rozwoju i pełnego przystosowania do życia w miarę ich indywidualnych możliwości. Powinno to się odbywać w oparciu o zasadę akceptacji, pomocy, indywidualizacji, terapii pedagogicznej i współpracy z rodziną. Mamy nadzieję, że ta bajka oraz wskazówki w niej zawarte pomogą dzieciom w zrozumieniu problemu niepełnosprawności intelektualnej i akceptacji osób niepełnosprawnych.
Liczymy na to, że bajka przyczyni się do szeregu pogadanek i ciekawych zajęć mających na celu wdrożenie zasad, o których pisze w „Pedagogice upośledzonych umysłowo” Jadwiga Wyczesany. Zawarte tam wyjaśnienie zasad pracy z dziećmi powinno znaleźć odniesienie nie tylko w stosunku do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, ale również w pracy z każdym dzieckiem przejawiającym trudności w nauce lub funkcjonowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *