?Bajki bez barier? część VII ZABURZENIA MOWY

KKKora


Kilka słów do rodziców i nauczycieli

?KKKora?, kolejna bajka psychoedukacyjną z serii ?Bajki bez barier?, dotyczy zaburzeń mowy. Mamy nadzieję, że będzie dla Państwa wsparciem przy prowadzeniu rozmów i zajęć z dziećmi na ten temat i pomoże dzieciom lepiej rozumieć rówieśników, które mają tego typu problemy.

Głównym bohaterem książki jest Kuba, który się jąka. Towarzysząc mu, dzieci mogą się przekonać, ile może kosztować przełamanie się i otworzenie na nowe znajomości przy problemach z właściwą wymową.

Wady wymowy według logopedów mogą mieć różne przyczyny. Według klasyfikacji Ireny Styczek można je podzielić według  źródeł powstawania tychże wad, a są to:

? zaburzenia zewnątrzpochodne, środowiskowe (w tym przypadku nie stwierdza się u osób
z zaburzeniem mowy defektów anatomicznych, które mogły je powodować)

? zaburzenia wewnątrzpochodne

  1. a) dysglosja ? niemożność wytwarzania lub zniekształcenie dźwięków mowy na skutek osłabienia słuchu lub nieprawidłowej budowy narządów mowy
  2. b) dyzartria ? niemożność wytwarzania lub zniekształcenie dźwięków mowy na skutek uszkodzenia ośrodków unerwiających narządy mowne
  3. c) dyslalia ? opóźnienie w przyswajaniu języka ze względu na opóźnione wykształcanie się niektórych struktur mózgowych
  4. d) jąkanie ? zaburzenie tempa i rytmu mowy
  5. e) nerwice mowy ? zaburzenia mowy wynikające z nerwic, co prowadzi do jąkania, mutyzmu, zaburzenia tempa mowy, afonii i modulacji siły i wysokości głosu
  6. f) oligofazja ? niedokształcenie mowy spowodowane upośledzeniem umysłowym
  7. g) schizofazja ? zaburzenia mowy u osób ze zdiagnozowanymi chorobami psychicznymi
  8. h) afazja ? utrata częściowa lub całkowita znajomości języka na skutek uszkodzenia pewnych struktur mózgowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *