Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 04/2017

Informujemy,  że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Media Studio Reklamy Drukarnia Rafał Przybylak, Aleja Kołłątaja 73, 42-500 Bydgoszcz, i z tą firmą zostanie podpisana umowa o współprace. Poniżej przedstawiamy punktację złożonych ofert: nzawa drukarni SUMA PUNKTÓW DRUKARNIA KADRUK S.C. 80,73 PUH JANTER 53,21 OMIKRON 68,78 „AD REM” 26,02 BUSINESS POINT 71,77 KAPPADRUK 64,74 MEDIA STUDIO REKLAMY […]

Zapytanie ofertowe 04/2017

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na druku i składzie serii 8 bajek, w nakładzie 4850 szt./bajka wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, na potrzebę realizacji projektu pn. „Bajki bez barier” – powielenie, opracowanie i wydanie serii bajek dotyczących niepełnosprawności, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach XXIV konkursu ofert. zapytanie ofertowe nr 04_2017 druk i […]