Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 6/2015

Informujemy, ze najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: InPost i temu Wykonawcy zostanie zlecone wykonanie usługi polegającej na dystrybucji/kolportażu 720 przesyłek pod adresy wskazane przez Zamawiającego w miesiącu maju 2015 r., w ramach realizacji projektu pn.: „Bajki bez barier” – opracowanie i wydanie serii bajek dotyczących niepełnosprawności, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach XV konkursu ofert.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *