Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez poznawanie historii oraz zabytków Dolnego Śląska

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Światełko rozpoczęło realizację projektu pt. „Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez poznawanie historii oraz zabytków Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Szklarska Poręba.

Projekt polega na zorganizowaniu „Żywej lekcji Historii”. W tym celu zaproszono Bractwo Rycerskie „Śląska Rota Najemna”. Rycerze przebrani w różnorodne stroje z prezentowanej epoki historycznej oraz wyposażeni w sposób właściwy dla przedstawianej tematyki, wprowadzą słuchaczy w rzeczywistość dawnych czasów oraz zademonstrują narzędzia rycerskiego fachu:  miecze, topory, ale również przedmioty użytku dziennego. Uczestnicy będą mogli zostać przebrani w stroje i zbroje z prezentowanej epoki. Ponadto będą mieli okazję pomagać w budowaniu średniowiecznej namiotowej wioski oraz będą brać udział w zabawach charakterystycznych dla minionych czasów. Zapłonie także ognisko, na którym pieczone będą kiełbaski, a wokół niego rozgrywały się będą ciekawe i porywające konkursy dostosowane do możliwości dzieci.

Celem projektu jest podniesie jakości życia uczestników projektu (podopiecznych Stowarzyszenia „Światełko” oraz świetlicy środowiskowo – terapeutycznej w Szklarskiej Porębie), sprzyjające zachowaniu abstynencji oraz kształtowanie reguł prawnych i publicznych w taki sposób, aby były zgodne z ludzkimi potrzebami i wspierały pozytywne style życia. Wzmocnienie wiary we własne możliwości, kształtowanie umiejętności kreatywnego spędzania czasu, wolnego od alkoholu i narkotyków, współpraca w tworzeniu zdrowego i wolnego od środków odurzających stylu życia.