„Bajki bez barier” część XXV ASYSTENT DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Cień


Kilka słów do rodziców i nauczycieli

nasz asystent świetnie realizuje to zadanie, zabierając Tymka na bok i na spokojnie wyjaśniając sytuację. Tym sposobem szybko redukuje stres dziecka, a jednocześnie odwraca uwagę grupy przedszkolnej, nie powodując skupienia dzieci na zachowaniu chłopca.
Do zadań asystenta należy również rozwijanie samodzielności dziecka, z którym pracuje. W opracowaniach specjalistów zakłada się 4 – fazowość pracy asystenta, z której wynika, że w pierwszym etapie pracy z dzieckiem asystent powinien zostawić dziecku 20% samodzielności,
w fazie 2 – 50%, w fazie 3 – 75%, zaś w fazie ostatniej 90% samodzielności.
A zatem widoczna jest tu zasada, że terapeuta-cień powinien być z dzieckiem tak długo, jak dziecko tego potrzebuje i tak krótko, jak to jest możliwe, a zgodnie z czterofazowością obecność asystenta winna być stopniowo wycofywana.
Do innych zadań asystenta należy również: odpowiednie dostosowanie otoczenia do potrzeb dziecka, inicjowanie i podtrzymywanie kontaktów
rówieśniczych, pomoc podczas realizowania poszczególnych zadań edukacyjnych, w tym tłumaczenie poleceń, pomoc innym osobom pracującym
w placówce w dotarciu do dziecka i skomunikowaniu się z nim.
Kolejną ważną kwestią w pracy terapeuty-cienia jest jego współpraca z nauczycielem prowadzącym grupę. Najważniejszymi zagadnieniami
w tej kwestii byłoby omówienie roli terapeuty i zakresu jego obowiązków, dopasowanie się przez terapeutę do stylu pracy nauczyciela, zapoznanie nauczycieli z mocnymi i słabymi stronami niepełnosprawnego ucznia, przedstawienie nauczycielom metod komunikowania się z dzieckiem, szczególnie w przypadkach, gdy dziecko używa alternatywnych metod komunikacji, wyjaśnienie nauczycielom okoliczności związanych z trudnymi zachowaniami dziecka zaburzonego oraz opracowanie wspólnych metod w radzeniu sobie z nimi.
I najważniejsze na koniec. Pamiętajmy, że celem perspektywicznym asystenta dziecka niepełnosprawnego jest jego wycofanie się ze środowiska szkolnego czy przedszkolnego dziecka, a zatem to nadal nauczyciel prowadzący grupę czy klasę ma być osobą znaczącą
w kontaktach z dzieckiem, to on winien ustalać panujące w klasie/grupie zasady, asystent powinien zaś dążyć do tego, aby dziecko
reagowało na polecanie pochodzące od nauczyciela i traktowałogo jako osobę, do której należy się zwracać ze swoimi potrzebami i komunikatami.

Opracowała: Agnieszka Fryt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>