„Bajki bez barier” część XXV ASYSTENT DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Cień


Kilka słów do rodziców i nauczycieli

Kolejna historia za nami i zapewne kolejne pytania, wątpliwości i rozważania.
W tej części poruszony został problem dodatkowego wspomagania dzieci w szkole przez asystenta dziecka niepełnosprawnego. Taki asystent nazywany jest również przez specjalistów terapeutą-cieniem.
Wytyczne dotyczące zatrudnienia nauczycieli wspomagających, asystentów i pomocy nauczyciela reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Zgodnie z zapisami rozporządzenia, terapeuta-cień musi posiadać kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, a jego zatrudnienie nie wymaga już zgody organu prowadzącego.
Z pomocy asystenta w szkole czy przedszkolu mogą skorzystać dzieci, które w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego będą mieć zapis, że realizacja obowiązku szkolnego może odbywać się w placówce ogólnodostępnej z pomocą nauczyciela wspomagającego. Jednak nie każda niepełnosprawność uprawnia do skorzystania z pomocy asystenta – zgodnie z rozporządzeniem o taką pomoc mogą wnioskować rodzicie
dzieci z autyzmem (w tym Zespołem Aspergera) oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.
Zgodnie z ideą terapeuta-cień ma być niejako adwokatem dziecka, które ze względu na swoje zaburzenia ma trudności w nawiązaniu kontaktów, relacji, komunikowania swoich potrzeb i myśli, ale również z uczeniem się w sytuacji grupowej i poprawnym zachowaniem w różnego rodzaju sytuacjach szkolnych. A zatem jego rolą nie jest wyręczanie dziecka, lecz raczej towarzyszenie i wspieranie w realizacji zadań. Rolą
asystenta dziecka niepełnosprawnego nie jest także współprowadzenie lekcji z nauczycielem prowadzącym grupę przedszkolną lub klasę szkolną. Jakie zatem mogą być zadania asystenta dziecka? Jednym z nich jest na pewno wdrażanie dziecka w pracę w określonej strukturze, którą charakteryzują się placówki szkolne. Nawet dla dziecka zdrowego opanowanie i wdrożenie panujących w szkole norm i zasad bywa trudne, a dla dziecka z autyzmem czy niepełnosprawnością są one często wręcz niezrozumiałe. Kolejnym zadaniem asystenta jest pomoc nauczycielowi w razie występowania u dziecka zachowań zakłócających. I tu w bajce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>