„Bajki bez barier” część XXIII CHOROBA REUMATYCZNA

Piłka


Kilka słów do rodziców i nauczycieli

Dlaczego tak ważne jest zrozumienie? Ponieważ, jak w przypadku bohatera naszej bajki, każdy dzień z chorobą może być inny. Czasem dziecko nie będzie odczuwać żadnych dolegliwości i na moment być może nawet zapomni o chorobie. Innym razem będzie apatyczne, obolałe, zmęczone i nie będzie w stanie utrzymał długopisu w dłoniach. Innym razem, przy kolejnym rzucie choroby, będzie musiało spędzać czas w domu i przez dłuższy czas nie będzie go w szkole.
W sytuacji gdy nauczyciele i rówieśnicy są poinformowani o chorobie dziecka, z pewnością jest mu łatwiej w środowisku szkolnym. Pamiętajmy, że dzieci chore na reumatyzm nie różnią się intelektualnie od swoich rówieśników, jednak ich częste nieobecności w szkole mogą spowodować braki w przyswajanym
materiale, Dlatego ważne jest wsparcie rodziny zarówno ze strony nauczycieli, jak również kolegów z klasy. Na pewno Nasz bohater Tomek ucieszył by się z odwiedzin swoich szkolnych kolegów, którzy przy okazji opowiedzieliby co nowego przerabiają w szkole i jakie są zadania domowe. Rodzice również powinni znaleźć pomoc w szkole, a zakres materiału i zadania domowe powinny być przekazywane rodzicom do realizacji z dzieckiem w domu.
Wracając do gimnastyki dziecka chorego na reumatyzm należy wspomnieć, że wiele dzieci z uwagi na chorobę jest zwolnionych z zajęć wychowania fzycznego. Dzieje się tak dlatego, że chore stawy nie mogą być dodatkowo obciążone – dlatego wskazana jest kinezyterapia, a ze sportu dozwolone z reguły jest pływanie i jazda na rowerze, O innych aktywnościach sportowych, tak jak w przypadku Tomka, w zależności od aktywności choroby decyduje lekarz. Bo gdy oznaki zapalenia ustępują, a gimnastyka lecznicza przywraca właściwe ustawienie stawów lekarz może pozwolić na stopniowe zwiększanie aktywności sportowej.
Podsumowując, co może pomóc choremu na zapalenie stawów dziecku
w codziennym życiu w szkole:
• organizacja zajęć na parterze, jeśli nie ma takiej możliwości to organizacja pomocy w przemieszczaniu się i poruszaniu się po schodach (np. dyżury koleżeńskie, pomoc nauczyciela),
• wydłużenie czasu na sprawdzianach (gdy dziecko ma problem z pisaniem lub utrzymaniem długopisu), w cięższych przypadka można rozważyć możliwość użycia laptopa,
• dwa komplety podręczników – by dziecko mogło uniknąć dźwigania dobrze, żeby miało jeden komplet podręczników pozostawiony w szkole, zaś drugi w domu,
• zajęcia wychowania fzycznego organizowane na początku lub na końcu lekcji – dziecko, które jest zwolnione z zajęć WF może ten czas wykorzystać np. na wizytę u lekarza lub rehabilitację, bez konieczności opuszczania zajęć szkolnych lub bez konieczności przebywania w świetlicy szkolnej
(w przypadku zajęć WF w środku lekcji).
Opracowała: Agnieszka Fryt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *