„Bajki bez barier” część XXI MUTYZM

Gutek i zaczarowana dziewczynkaKilka słów do rodziców i nauczycieli

dziecka będą też kierowane do niego życzliwe komentarze i pozytywne komunikaty. Ważne jest, by dziecko wspierać, a nie ponaglać. Pomocne w przełamaniu mutyzmy wybiórczego mogą być ćwiczenia pobudzające niewerbalną i werbalną aktywność dziecka, np. piosenki, wierszyki i rymowanki z pokazywaniem, zabawy w „głuchy telefon”, gdzie zadaniem wszystkich dzieci jest mówienie szeptem oraz ćwiczenia wymagające manipulacji oddechem, takie jak dmuchanie piórka czy piłeczki ping-pongowej oraz dmuchanie baniek mydlanych.

Aby rodzic mógł skutecznie pomóc swojemu dziecku sam, najpierw musi zrozumieć mechanizm, jaki funkcjonuje u dziecka z mutyzmem. Pomimo, że przyczyny niepokoju i strachu z jakimi boryka się dziecko z mutyzmem różnią się, to fzjologiczny mechanizm strachu jest zawsze taki sam. W początkowej fazie dziecko „zamyka się” i nieruchomieje, następnie doi głosu dochodzą zachowania defensywne takie jak sztywniejące mięśnie, zamrożony w jednym punkcie wzrok i pusty nieobecny wyraz twarzy. W społeczeństwie bardzo często źle interpretujemy takie unikające zachowanie dziecka i w większości usilnie, jeszcze bardziej próbujemy je zachęcić do mówienia. Oczekujemy, że dziecko się przełamie, a ono jeszcze bardziej się wycofuje i zamyka. Z drugiej strony, gdy rodzice zorientują się, że dziecko może mieć zaburzenia lękowe, z reguły przyjmują odwrotne podejście, tzn. chcąc ograniczyć dziecku stres, trzymają je bardzo blisko siebie, „chronią” przed rozmówcą, najczęściej odpowiadając za nie. Według specjalistów w terapii dziecka z mutyzmem najważniejsze dla uruchomienia komunikacji niewerbalnej, a docelowo werbalnej u dziecka jest zaangażowanie go w relacje społeczne.
I tu tkwi kluczowa rola nauczycieli i rodziców – nie chrońmy dzieci nadmiernie, nie wyręczajmy w kontaktach, ale też nie wymuszajmy komunikacji na siłę. Wpierajmy, bądźmy obok do dyspozycji dziecka, gdy przyjdzie taka potrzeba. Przygotujmy rówieśników na zderzenie się z problemem mutyzmu, budujmy poczucie własnej wartości, okazujmy zrozumienie, a nade wszystko, współpracujmy ze specjalistami i realizujmy ich zalecenia.

W Polsce funkcjonuje Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku. Specjaliści przyjmują w Warszawie przy ul. M. Kopernika 21 lok. 2, we Wrześni (oddział wielkopolski) przy ul. 3 Maja 4 oraz w Świebodzicach (oddział Dolny Śląsk) przy ul. H. Sienkiewicza 39a/1.

Opracowała: Agnieszka Fryt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *