„Bajki bez barier” część XIX PORAŻENIE MÓZGOWE

Papużki nierozłączki


Kilka słów do rodziców i nauczycieli

Należy pamiętać, że dzieci z porażeniem mózgowym będą mieć bardzo różne objawy w zależności od rodzaju porażenia. Najczęściej jednak są to: wzmożone napięcie mięśniowe powodujące sztywność ruchów i trudności w ich wykonywaniu, atetoza polegająca na wykonywaniu przez dziecko ruchów niekontrolowanych tzw. mimowolnych oraz ataksja cechująca się zaburzeniami równowagi, niezbornością ruchów oraz drżeniem kończyn w czasie wykonywania czynności. Z badań wynika, że 1/3 chorych na mózgowe porażenie dziecięce nie potraf chodzić, zaś ¼ chorych ma spore trudności z mówieniem, zaś spory odsetek chorych ma również problemy ze słuchem.
Pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym niosą specjaliści kilku dyscyplin medycznych. Diagnostą wiodącym jest w tym przypadku lekarz neurolog, który ocenia zmiany w mózgu. Ogromne znaczenie w rozwoju i wspomaganiu dzieci z MPDz odgrywa szeroko pojęta rehabilitacja, która ma na celu ograniczenie negatywnych skutków powodujących usztywnienie, uaktywnienie nerwowo-mięśniowe porażonych części ciała, ale także usprawnianie części zdrowych w celu maksymalnego przejęcia funkcji kompensacyjnych oraz wyrobienie ważnych umiejętności życiowych. Wśród metod rehabilitacyjnych najczęściej wymienia się: metodę Vojty, metodę Bobatha, metodę Peto, skafander kosmiczny oraz hipoterapię.
Należy jednak pamiętać, że punktem wyjścia do jakiejkolwiek pracy z dzieckiem z porażeniem mózgowym jest diagnoza, następnie należy nawiązać dobry kontakt z dzieckiem, a dopiero później podjąć z nim zajęcia ogólnorozwojowe, w tym również oddziaływanie pedagogiczne i socjoterapeutyczne.
A kończąc zachęcamy do zapewniania dziecka zdrowego o Waszej miłości oraz możliwie dużego angażowania go w Wasze życie, aby nie czuło się jak Wiki w bajce, że wszyscy dorośli poświęcają czas niepełnosprawnej Emilce. Uczulcie najbliższą rodzinę, że dziecko zdrowe nie jest niewidzialne, a im równiej będziemy traktować nasze dzieci, tym większym będą one dla siebie wsparciem.

Opracowała: Agnieszka Fryt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *