„Bajki bez barier” część XVII DYSLEKSJA

Czapka, lamy i kotomierz


Kilka słów do rodziców i nauczycieli

Wśród dzieci występuje przeświadczenie, że inność oznacza coś gorszego. Dzieci niepełnosprawne, chore, wyróżniające się wyglądem czy
nietypowym zachowaniem spotykają się często z negatywnym nastawieniem rówieśników, którzy nie wiedzą, jak reagować na odmienność.
Jak nauczyć dziecko wrażliwości i otwartości?
Pomagając mu poznać i zrozumieć inność.
„Czapka, lamy i kotomierz”, kolejna bajka psychoedukacyjna z serii
„Bajki bez barier”, wprowadza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym w świat rówieśnika z dysleksją rozwojową.
Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w uczeniu się występujące u dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym. Spowodowane są
one zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich
integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu
nerwowego. W Polsce problem ten dotyczy ok. 10 % dzieci.
Dysleksja rozwojowa obejmuje kilka rodzajów zaburzeń:
• dysleksja – specyficzne trudności w czytaniu,
• dysortografa – specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej pisowni
• dysgrafa – niski poziom graficzny pisma
• dyskalkulia – specyficzne trudności w uczeniu się matematyki.
Dysleksję rozwojową diagnozujemy w starszym wieku szkolnym, natomiast w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym możemy mówić
o ryzyku dysleksji.
Książka „Czapka, lamy i kotomierz” przedstawia trudności dzieci z
dysleksją w opanowaniu czytania i poprawnego pisania, wskazuje potrzebę terapii pedagogicznej oraz prezentuje sylwetki sławnych ludzi,
którym dysleksja nie przeszkodziła w osiągnięciu sukcesów naukowych
czy artystycznych.
Przeczytanie bajki na zajęciach przedszkolnych, szkolnych, świetlicowych albo z rodzicem w domu może być punktem wyjścia do dzielenia
się wrażeniami z lektury. Z dziećmi w wieku szkolnym warto również
porozmawiać o ich doświadczeniach związanych z nauką czytania i pisania. Nawiązując do ćwiczeń, które Ewa wykonywała na zajęciach u pani
pedagog i w domu, można zaproponować dzieciom zabawy usprawniające funkcje znaczące dla opanowania umiejętności czytania i pisania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *