„Bajki bez barier” część XVI KLASA INTEGRACYJNA

Albert i dzieciaki


Kilka słów do rodziców i nauczycieli

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko” przedstawia Państwu kolejną bajkę psychoedukacyjną, dotyczącą kształcenia dzieci niepełnosprawnych w klasach integracyjnych.

Bajka ta przedstawiona jest z perspektywy kamiennego ludzika Alberta, który już niejedno w swojej szkole widział, a w trakcie nowego roku szkolnego po raz pierwszy będzie „członkiem” klasy integracyjnej, która od samego początku wydaje mu się jakaś inna.

Po bliższym poznaniu okazuje się, że inna, nie oznacza – gorsza.

W opowiadaniu ukazane są dzieci, które borykają się z różnymi problemami, ale mimo to muszą nauczyć się ze sobą współpracować i współdziałać.

Obecnie coraz więcej placówek szkolnych decyduje się na stworzenie miejsca dla dzieci wymagających szczególnej uwagi. Miejsca takie, w myśl zasady Marii Grzegorzewskiej „Każde dziecko ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie” możemy odnaleźć właśnie w klasie integracyjnej.

Kształcenie integracyjne, które z roku na rok zyskuje coraz szersze grono zwolenników, kładzie szczególny nacisk na integrację pomiędzy dziećmi w pełni sprawnymi, a dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnymi ruchowo, niesłyszącymi lub słabosłyszący- mi, z autyzmem itp.).

Warto zwrócić uwagę na korzyści, które niosą za sobą klasy integracyjne. Są to:

  1. Dla uczniów niepełnosprawnych: dzieci zyskują możliwość nauki w zwykłej szkole, nawiązania szkolnych przyjaźni z pełnosprawny- mi dziećmi, akceptacji swojej inności i radzenia sobie z trudnościami codziennego życia. Co najważniejsze, spędzanie czasu ze sprawnymi rówieśnikami może dawać motywację do pokonywania swoich ograniczeń i barier.
2. Dla pozostałych uczniów: zyskują szansę nauczenia się wrażliwości, empatii, akceptowania cudzej i własnej inności lub też słabości oraz współpracy. Bardzo często jest tak, że dzięki przyjaźni z dziećmi z niepełnosprawnościami mogą tak naprawdę zobaczyć, czym jest wytrwałość i cierpliwość.
3. Dla rodziców uczniów klasy integracyjnej: jest to szansa zarówno dla rodziców dzieci sprawnych jak i niepełnosprawnych. Dzięki kontaktom i współpracy z innymi rodzicami pojawia się możliwość zwiększenia
akceptacji niepełnosprawności, wzajemnego poznania swoich problemów, radości i smutków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *