„Bajki bez barier” część XIII WADA SERCA

Ktoś


Kilka słów do rodziców i nauczycieli

dziecka faktach, takich jak: rodzaj wady serca, przebieg procesu leczenia,
zastosowane leczenie farmakologiczne (w tym o przyjmowanych lekach,
dawkach), ograniczenia dziecka mające wpływ na sprawność fizyczną
(co jest istotne przy uczestnictwie w zajęciach ruchowych).
Placówka, do której uczęszcza dziecko powinna i może zaproponować
następujące formy wsparcia:
1. Opieka psychologiczna – której celem może być między innymi terapia mająca na celu minimalizowanie psychologicznych skutków choroby,
ewentualnych zaburzeń emocjonalnych oraz zachowania.
2. Opieka oraz terapia pedagogiczna – jej celem może być pomoc dziecku w radzeniu sobie z problemami lub niepowodzeniami szkolnymi,
które mogą się pojawić ze względu na częste, powtarzające się i długie
nieobecności dziecka w szkole. Może to również wpływać na relacje z ró-
wieśnikami, przez co warto jest udzielić dziecku wsparcia, aby w przyszłości nie pojawiały się problemy w relacjach międzyludzkich.
3. Rehabilitacja i terapia Integracji Sensorycznej – jest to niezwykle
istotne ze względu na szczególne potrzeby pod kątem rozwoju fizycznego dziecka. Zajęcia tego typu pozytywnie wpływają na poprawę ogólnej
sprawności fizycznej, motoryki oraz funkcjonowania poznawczego i efektywności uczenia się, dzięki niwelowaniu dysfunkcji w obszarze odbierania i przetwarzania bodźców itp.
Każda dodatkowa forma wsparcia dla dziecka z wadą serca jest niezwykle istotna, tak samo jak postawa nauczyciela i opiekunów.
Należy pamiętać, że każde dziecko z wrodzoną wadą serca ma podobne marzenia, dążenia i aspiracje jak zdrowe dzieci. Naszym zadaniem jest,
aby mogło je w miarę swoich możliwości realizować. Przez ciężar choroby ich droga do realizacji marzeń nie jest zamknięta, jest tylko bardziej
kręta od ścieżki dzieci zdrowych.
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko”
ma nadzieję, że trzynasta z kolei książeczka pomoże Państwu zrozumieć
jak ważne jest uświadamianie otoczenia, że choroba nie jest wyrokiem
i przy wsparciu najbliższych dla dziecka osób można przezwyciężać
wszystkie trudności.

Opracowała: Sabina Burka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *