„Bajki bez barier” część XIII WADA SERCA

Ktoś


Kilka słów do rodziców i nauczycieli

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko” przekazuje w Państwa ręce kolejną z drugiej serii książeczek psychoedukacyjnych.
Tym razem nasi bohaterowie mierzą się z problemem wady serca u dzieci.
Główną bohaterką bajki jest Magda. Dziewczynka urodziła się z wadą
serca, jednak pomimo swoich problemów zdrowotnych w miarę swoich
możliwości stara się uczestniczyć aktywnie w życiu szkoły i klasy. Dzięki
wrażliwości i życzliwości zyskuje sympatię rówieśników.
Wada serca wykryta u dziecka bardzo często jest ogromnym ciosem,
zarówno dla rodziców, jak i samego dziecka, które w pewnym momencie
zaczyna dostrzegać, że jego problemy zdrowotne różnią się od problemów rówieśników.
Wrodzona wada serca jest to szeroko pojęta nieprawidłowość w strukturze serca lub w jego sposobie działania, która występuje od chwili urodzenia. Ze względu na specyfikę wyróżniamy następujące typy wad serca:
– ubytek przegrody serca,- nieprawidłowe odejście dużych tętnic,
– nieprawidłowe połączenie pomiędzy dużymi tętnicami,
– nieprawidłowy spływ dużych żył do serca,
– zwężenie lub zarośnięcie zastawek lub naczyń.
Ze względu na swoje schorzenie, dzieci mające wadę serca wymagają
szczególnej uwagi, zwłaszcza podczas zajęć ruchowych. Należy dostosować poziom wymagań i metody dydaktyczne do możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka.
Warto również zapewnić dziecku z wadą serca dodatkowe formy wsparcia, np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczne. Jest to niezwykle istotne dla rozwoju dziecka i zachowania ciągłości nauki. Ze względu
na częste nieobecności w szkole, mogą pojawiać się u dziecka zaległości
oraz trudności w przyswajania wiedzy.
Istotne jest, aby rodzice uświadamiali opiekuna lub wychowawcę o problemach zdrowotnych dziecka, gdyż dzięki świadomości choroby swojego ucznia
ma on szanse dostosować warunki w placówce szkolnej do potrzeb dziecka.
Odpowiedzialny rodzic bezwzględnie powinien poinformować placówkę edukacyjną dziecka o wszelkich istotnych dla bezpieczeństwa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *