Projekty

Projekty i granty

Stowarzyszenie na bieżąco i z różnych źródeł stara się pozyskiwać środki na realizację celów statutowych. Od wielu lat realizuje projekty dofinansowane z budżetu państwa na realizację zadania publicznego.
W roku 2010 Stowarzyszenie organizowało warsztaty bębniarskie, garncarskie oraz gimnastykę korekcyjną dla dzieci zrzeszonych w Stowarzyszeniu.
W roku 2011 w ramach projektu dzieci miały zorganizowany Dzień Dziecka, wycieczkę krajoznawczą oraz spotkanie z Mikołajem.
W 2012 roku Stowarzyszenie realizowało projekt, którego celem było przybliżenie rodzicom sposobów pracy z dzieckiem trudnym ? cykl warsztatów zatytułowany „14 kroków postępowania z dzieckiem z zaburzeniami zachowania”.
W roku 2013 we współpracy z Klubem Integracji Społecznej oraz świetlicą środowiskowo-terapeutyczną realizowany był projekt z profilaktyki uzależnień, w którym dzieci realizowały się w roli fotoreporterów i dziennikarzy tworząc najpierw wystawę fotograficzną, a później fotobloga związanego z historią Szklarskiej Poręby Dolnej.

Dwukrotnie Stowarzyszenie realizowało projekty dofinansowane z Fundacji Banku Zachodniego WBK – Bank Dziecięcych Uśmiechów. I tak w 2012 roku był to projekt zatytułowany „Dotyk Historii” realizowany w partnerstwie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze, a w 2013 roku realizowany w partnerstwie z Klubem Integracji Społecznej projekt zatytułowany „Edukacja zawodowa dzieci i młodzieży” Oba przedsięwzięcia cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci.