„Bajki bez barier”

Miejska Biblioteka Publiczna wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 3 i Szkołą Podstawowa nr w 4 w Chojnowie rozpoczęła nowe, cykliczne zajęcia „Bajki bez barier” – na podstawie serii 10. bajek wydanych przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko”. Dotychczas przeprowadzono zajęcia na podstawie następujących tytułów: październik: „Hubek, kubek, wstążka”, „Czarodziejka”;  listopad: „Żywe srebro”; grudzień : „Skarb”; […]

„Bajki bez barier”- powielenie, opracowanie i wydanie serii bajek dotyczących niepełnosprawności

Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach XXIV konkursu w okresie od 01.02.2016 do 31.03.2018 r. Nininiejszy projekt obejmuje Wydanie II i dystrybucję serii dziesięciu książeczek skierowanych do czytelników – adresatów projektu w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Każda książeczka zawiera jedną bajkę psychoedukacyjną dotyczącą konkretnej niepełnosprawności, tj. Zespół Aspergera, Autyzm, ADHD, Epilepsja, Zespół Downa, Niepełnosprawność ruchowa, Zaburzenia […]

bajka

Czytamy „Bajki bez barier”

W październiku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie rozpoczęły się nowe, cykliczne zajęcia „Bajki bez barier”, w których uczestniczą uczniowie chojnowskich szkół podstawowych, po jednej klasie z SP nr 3 i SP nr 4. Spotkania są realizowane na podstawie bajek wydawanych w 2015 roku przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko”. Głównym celem cyklu jest wyjaśnienie […]

Wycieczka do Dinoparku w ramach projektu „spotkanie z Dinozaurami”

Wycieczka zaplanowana na 07.11.2015 r. Spotykamy się przed wejściem do Parku Dinozaurów o godzinie 10.15. W programie przejście ścieżki edukacyjnej oraz animacje w wiosce indiańskiej a także jedna z atrakcji dostosowana do wieku i możliwości dzieci (małpi gaj, kolejka, kino 5D). W ramach wycieczki dzieci mają zapewniony posiłek. Warunkiem uczestnictwa w wycieczce jest wzięcie udziału […]