Członkowie reprezentacji

PREZES ZARZĄDUBożena Grzech (Bożena Wiecha-Grzech) 

WICEPREZES ZARZĄDUAgnieszka Zinkiewicz

SEKRETARZ – Sabina Burka

SKARBNIK – Irena Stępień