Członkowie reprezentacji

PREZES ZARZĄDU – Bożena Wiecha-Grzech

WICEPREZES ZARZĄDUAgnieszka Zinkiewicz

SEKRETARZ – Sabina Burka

SKARBNIK – Irena Stępień