Członkowie reprezentacji

PREZES ZARZĄDU – Agnieszka Żywina

WICEPREZES ZARZĄDU – Bożena Wiecha-Grzech

SEKRETARZ – Sabina Kokot

SKARBNIK – Marlena Tocicka

Członek Zarządu – Angelika Mitura – Goszczyńska