Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/2015 z dnia 16 lutego 2015 r.

Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczącego usługi polegającej na druku  ulotek informacyjnych oraz plakatów wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, na potrzebę realizacji projektu pn. „Ulgi, uprawnienia, wsparcie” – program dla opiekunów/rodziców dzieci niepełnosprawnych –  współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach XV konkursu ofert.

Zapytanie ofertowe nr 1 /2015

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na druku  ulotek informacyjnych oraz plakatów wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, na potrzebę realizacji projektu pn. „Ulgi, uprawnienia, wsparcie” – program dla opiekunów/rodziców dzieci niepełnosprawnych –  współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach XV konkursu ofert. Załacznik nr 1 – wzór formularza ofertowego Załącznik nr 2 […]

Zapytanie ofertowe nr 2 /2015

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na druku  ulotek informacyjnych oraz plakatów wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, na potrzebę realizacji projektu pn. „Punkty konsultacyjno-doradcze dla dzieci z niepełnosprawnością i ich rodziców/opiekunów.” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach XV konkursu ofert. Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego Załącznik nr 2 Formularz […]