Zapytanie ofertowe nr 3/2015

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na druku i składzie serii 10 bajek, w nakładzie 1210 szt./bajka wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, na potrzebę realizacji projektu pn. „Bajki bez barier” – opracowanie i wydanie serii bajek dotyczących niepełnosprawności,  współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach XV konkursu ofert. Zapytanie ofertowe nr 3/2015 […]

Komunikat dotyczący zapytania ofertowego nr 2/2015

W związku z koniecznością uzupełnienia zapytania ofertowego termin składania ofert przedłużamy do dnia 27 lutego 2015 r. Dotyczy to tylko ofert, które wpłyną do Stowarzyszenia do dnia 25 luty 2015 do godz. 15.00 Informujemy że formularz ofertowy nr 2 uległ zmianie prosimy o wypełnienie uzupełnionego go i o przesłanie go drogą mailową. Formularz został dołączony […]