Zapytanie ofertowe nr 01/2017

Przedmiotem zamówienia jest: 1. 2 sztuki – statyczny piec akumulacyjny W ramach realizacji projektu pn.: „Bajki bez barier” – powielanie, opracowanie i wydanie serii bajek dotyczących niepełnosprawności, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach XXIV konkursu ofert. zapytanie ofertowe formularz ofertowy

Informacje dotyczące zapytania ofertowego nr 5/2016

W związku z wpłynięciem dwóch ofert o tej samej wartości cenowej. Na podstawie artykułu  91 ust 5 PZP  wezwaliśmy dwóch Oferentów do złożenia oferty dodatkowej, która umożliwi rozstrzygnięcie zapytania ofertowego do dnia 20.10.2016 r. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 5/2016 zostanie opublikowane dnia 21.10.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 7/2016

Przedmiotem zamówienia jest: 9 sztuk regałów magazynowych W ramach realizacji projektu pn.: „Bajki bez barier” – powielanie, opracowanie i wydanie serii bajek dotyczących niepełnosprawności, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach XXIV konkursu ofert. zapytanie ofertowe nr 7_2016 formularz zapytania ofertowego