PUNKTY KONSULTACYJNO-DORADCZE

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko” serdecznie zaprasza do skorzystania z usług: PUNKTU KONSULTACYJNO-DORADCZEGO DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW Bezpłatne porady i wsparcie: PSYCHOLOGA PEDAGOGA – oligofrenopedagoga LOGOPEDY DORADCA SOCJALNEGO PSYCHOTERAPEUTY A TAKŻE TERAPIA RODZIN I WSPARCIE W INNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH Adresatami usług świadczonych przez punkt są: Dzieci i młodzież, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub […]