Bajki bez barier – wolne miejsca dla szkół i przedszkoli

Kochani!!! Zwolniły się nam miejsca do kolportażu bajek. Poniżej przedstawiamy rodzaje instytucji oraz miejscowości : Szkoła podstawowa/przedszkole – powiat łomżyński – województwo podlaskie – 1 miejsce Szkoła podstawowa/przedszkole – powiat sokólski – województwo podlaskie – 2 miejsca Szkoła podstawowa/przedszkole – powiat stalowowolski – województwo podkarpackie – 2 miejsca Szkoła podstawowa/przedszkole – powiat grójecki – województwo […]

Bajki bez barier – wolne miejsca do kolportażu -ngo

Kochani!!! Zwolniły się nam miejsca do kolportażu bajek. Poniżej przedstawiamy rodzaje instytucji oraz miejscowości : Stowarzyszenie/fundacja (ngo) – powiat Chełm – województwo lubelskie – 1 miejsce Stowarzyszenie/fundacja (ngo)  – powiat łukowski – województwo lubelskie – 1 miejsce Stowarzyszenie/fundacja (ngo) – powiat puławski – województwo lubelskie – 2 miejsca Biblioteka – powiat grójecki – województwo mazowieckie […]

„Bajki bez barier”

Drodzy czytelnicy książek „Bajki bez barier…”, a także osoby nimi zainteresowane. Już od m-c kwietnia rozpoczynamy tworzenie rozdzielnika według którego będziemy kolportować bezpłatne egzemplarze na terenie kolejnych województw. Prosimy o zgłaszanie się instytucji chętnych otrzymywać bajki czyli szkoły podstawowe, przedszkola, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), biblioteki oraz poradnie psychologiczno – pedagogiczne znajdujące się na terenie: WOJEWÓDZTWO […]

?Bajki bez barier?- powielenie, opracowanie i wydanie serii bajek dotyczących niepełnosprawności

Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach XXIV konkursu w okresie od 01.02.2016 do 31.03.2018 r. Nininiejszy projekt obejmuje Wydanie II i dystrybucję serii dziesięciu książeczek skierowanych do czytelników ? adresatów projektu w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Każda książeczka zawiera jedną bajkę psychoedukacyjną dotyczącą konkretnej niepełnosprawności, tj. Zespół Aspergera, Autyzm, ADHD, Epilepsja, Zespół Downa, Niepełnosprawność ruchowa, Zaburzenia […]