Aktualności

Od 1 czerwca 2012 roku Stowarzyszenie w celu rozszerzenia terenu swojej działalności będzie prowadziło dyżury w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze.
Dyżury w punkcie KSON przy ul. Osiedle Robotnicze 47 a pełnić będą członkowie zarządu Stowarzyszenia na początek od 1 czerwca w każdy czwartek w godz. 15.00-17.00.
Można kontaktować się także telefonicznie z numerem 75 75 242 54 lub 606 901 045.
W szczególności czekamy na kontakt z tymi rodzicami z Jeleniej Góry, którym mimo prób nie udało się założyć podobnego Stowarzyszenia w ubiegłym roku. Jesteśmy otwarci na waszą aktywność i inicjatywy.